FPO

 

vlajka

Federace profesních odborů

Sokolovská 217/42 Praha 9

IČ: 22881697

Bank. spojení: ČS a.s. Praha 10  číslo účtu: 284830339/0800

Prezident p. Jiří Obitko

tel: 272 702 754, 737 306 684, 222 673 860   Obitkoj@dpp.cz

Viceprezident p. Jiří Böhm

tel: 222 673 168, 773 748 907  bohmj@dpp.cz

Tajemník Bc. Denisa Štolcová

tel: 222 673 861, 773 787 934 Obitkoj@dpp.cz

Ekonomka pí. Jitka Točíková

tel: 222 673 862 tocikovaj@dpp.cz

Kancelář Prezidia Odborové rady:

Praha 10, Sazečská 1, budova D, II. patro – vlevo.