Sděluji Vám rozhodnutí statutárního orgánu Odborového svazu Federace profesních odborů (dále jen FPO) o uspořádání řádných voleb statutárních zástupců FPO ve funkci prezidenta a dvou statutárních zástupců ve funkci viceprezident.
Každý člen má dle Stanov FPO právo být volen, a to bez ohledu na délku členství v organizaci. Statutární zástupce FPO volí nejvyšší orgán organizace, a to Konference FPO. Je tedy Vaším právem využít možnost podání kandidatury, a to formou podáním vyplněné kandidátky na prezidenta FPO nebo na viceprezidenta FPO, kterou je nutné osobně odevzdat do kanceláře FPO na depu Hostivař, Sazečská 1, Praha 10, budova D, II. patro vlevo v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin do čtvrtka 7. května 2020 do 12:00 hodin.

Více informací naleznete v oficiálním dopisu níže
POR720DŠ

Kandidátky:
kandidátka prezident 2020

kandidátka viceprezident 2020