Profesní odborová sekce Sdělovací a zabezpečovací technika pořádá ve spolupráci s FPO akci ,,Parník 2020″. Jedná se o plavbu lodí Hamburg po Vltavě, při které si můžete užít chvíle odpočinku, ale i zábavy.
Loď vyplouvá 23. 9. 2020 v 15:00 hodin z kotviště (pod Právnickou fakultou) nástupiště číslo 10.
Vstupné na parník je pro členy a rodinné příslušníky 100Kč,
ostatní 200Kč, děti zdarma. Nápoje k zakoupení na lodi.
Místa objednávejte: p. Ivan Douda tel. 607 718 022 nebo pí. Alena Šveňhová tel. 702 228 383, 18 442, 222 624 411.

Více informací naleznete níže v přiloženém letáku
Plakát parník 2020