POS Sdělovací a zabezpečovací technika pořádá dne 23.9.2019 akci ,,Parník pro děti a dospělé“, loď odplouvá v 15:00 hodin z Kotviště (pod Právnickou fakultou), nástupiště číslo 10.
Nápoje k zakoupení na lodi,
Vstupné na parník je pro členy a rodinné příslušníky 100Kč, ostatní 200Kč, děti zdarma.
Loď H A M B U R G (100 osob)
Objednávky a více informací:
p. Ivan Douda tel. 607 718 022, nebo
p. Alena Šveňhová tel. 702 228 383, 18 442
Platba pouze předem a v hotovosti do 19.9. 2019

Plakát Parník 23.9.2019 (Hamburg)