Profesní odborová sekce Řidiči autobusů pořádá ve spolupráci s FPO a za finanční podpory sekce Jednotka provoz metro a OSZO Garáž Hostivař zájezd do muzeí Sinsheim a Speyer.
Odjezd 11. 10. 2019 v 5:30 hodin z depa Hostivař, přejezd do Technik Muzeum Speyer, poté přesun do Hotelu Rezidentz Liburgerhor. Po snídani přesun do Technik Muzeum Sinsheim, po cestě zpět do Prahy zastávka na večeři. Příjezd do Prahy cca 23:00 hodin.

Cena pro členy FPO a OSZO 1.700,- Kč + (30 € výběr v autobuse),
dítě do 15ti let 1.400,- + (30 € výběr v autobuse),
cena pro ostatní 2.500,- Kč + (30 € výběr v autobuse)

Více informací se dozvíte na letáku níže..
Sekce Řidiči autobusů SPEYER, SINHEIM 2019