Profesní odborová sekce Pohyblivé shody a výtahy pořádá za finanční spoluúčasti sekcí Jednotka provoz metro a Sdělovací a zabezpečovací technika 2 adventní zájezdy do Würzburgu.
Autobusové zájezdy se konají 1. 12. 2018 a 8. 12. 2018. Odjezd je v 6:00 hodin ze zastávky Na Florenci 23 (naproti Infobus). Cena je pro členy FPO a jejich rodinné příslušníky 170,- Kč a pro ostatní 380,- Kč. Objednávky u paní J. Šindelové na tel. čísl 2226/72706 nebo na emailu sindelovaj@dpp.cz.

Více informací na přiloženém letáku

leták wurzburg