Odborový svaz informuje, že dne 27. dubna 2017 proběhla Konference Federace profesních odborů.

Nejvyšší orgán naší organizace projednal všechny body schváleného programu a ve svém závěru přijal usnesení Konference.

Usnesení Konference FPO 27.4.2017