Zájezd sekce Senioři FPO BUSem dne 13.5.2014 do Litomyšle a Újezdce
Prohlídka zámku, rodného bytu Bedřicha Smetany, okružní prohlídka města a zámeckých zahrad s průvodkyní.
Růžový palouček v Újezdci (7 km od Litomyšle).

Autorka fotografií:  Marie Caisová