Ve dnech 14. a 15. června 2014 uspořádala

Profesní odborová sekce Ekonomie

za finanční podpory Federace profesních odborů

v rekreačním středisku FPO v Kamýku nad Vltavou

II.ročník Wellness víkendu – Dámská jízda.

Všem přítomným se akce velice líbila.

FPO i POS Ekonomie děkuje zúčastněným za přátelskou atmosféru!

Případné komentáře v podobě pochval 😀 uvítáme na adrese:

 ObitkoJ@dpp.cz; budou uveřejněny zde.

Níže několik vybraných fotek z akce

a i z následné PROMĚNY.