Nejste adekvátně zastupováni !

Máte pocit, že Vám svaz nedává potřebný servis !

Říkáte si, naše názory a potřeby svaz nezajímá ?

Chtěli jste změnu a žádná nepřišla ?

Změňte to právě teď a změňte to s námi.

Federace profesních odborů je Vaše adekvátní změna. Je silným, respektovaným a moderním odborovým subjektem. Má potřebné zázemí, servis a dlouholetou zkušenost.

Nepřemýšlejte o změně – udělejte ji!

Kontakty :

FPO

Federace profesních odborů

Sokolovská 217/42 Praha 9

IČ: 22881697

Bank. spojení: ČS a.s. Praha 10  číslo účtu: 284830339/0800

Prezident p. Jiří Obitko :

tel: 272702754, 737306684, 2226-73860

Obitkoj@dpp.cz

Viceprezident pí. Jiřina Kunštová:

tel: 2226-72905, 734523933

kunstovaj@dpp.cz

Viceprezident p. Jiří Böhm:

tel: 2226-73168, 606929382

bohmj@dpp.cz

Tajemník p. Jaroslav Bureš :

2226-73861, 776844403

jaroslav.bures@oodpm.cz

Hospodářka p. Jitka Točíková:

2226-73862

tocikovaj@dpp.cz