tajemnik on Listopad 19th, 2014

Společná kandidátka

pro řádné volby do výkonného orgánu

Profesní odborové sekce Elektrotechnika

a Revizní komise Federace profesních odborů

Kandidátku pro řádné volby do Profesní odborové sekce podali:

Ivo Šticha

Petr Špeta

Michal Krajčík

Tomáš Kožíšek

Jiří Rysl

Josef Procházka

Kandidátku pro řádné volby do Revizní komise

Federace profesních odborů podal:

Vladimír Foltýn

Společná kandidátka do výkonného orgánu Profesní odborové sekce Elektrotechnika a Revizní komise FPO

tajemnik on Listopad 19th, 2014

Společná kandidátka

pro řádné volby do výkonného orgánu

Profesní odborové sekce Jednotka provoz Metro

a Revizní komise Federace profesních odborů

Kandidátku pro řádné volby do Profesní odborové sekce podali:

Karel Zátopek

Martin Dohnal

Petr Nejedlý Mgr.

Lucie Albrechtová

 

Kandidátku pro řádné volby do Revizní komise

Federace profesních odborů podal:

Lada Kiliánová

Společná kandidátka do výkonného orgánu Profesní odborové sekce Jednotka provoz Metro a Revizní komise FPO

tajemnik on Listopad 19th, 2014

Společná kandidátka

pro řádné volby do výkonného orgánu

Profesní odborové sekce Pohyblivé schody a výtahy

a Revizní komise Federace profesních odborů

Kandidátku pro řádné volby do Profesní odborové sekce podali:

František Tomášek

Jana Šindelová

Aleš Rajský

Robert Skalický

 

Společná kandidátka do výkonného orgánu Profesní odborové sekce pohyblivé schody a výtahy

tajemnik on Listopad 15th, 2014

Řádné volby do výkonného orgánu Profesní odborové sekce Hasiči

a Revizní komise Federace profesních odborů proběhly ve dnech

11. listopadu až 14. listopadu 2014.

V řádných volbách byli zvoleni do výkonného orgánu POS Hasiči tito kandidáti:

Jiří Pavlata

Oldřich Martínek

Jiří Fait

Lukáš Zapletal

a do Revizní komise Federace profesních odborů byl zvolen pan:

Martin Křížek DiS.

tajemnik on Listopad 14th, 2014

Jednotka provoz Metro

s finanční podporou Federace profesních odborů

pořádá pro členy FPO a zaměstnance

dětskou show plnou překvapení a zábavy

POHÁDKOVÉ VÁNOCE

Akce se koná dne 16. prosince 2014 od 16:00 hod. na depu Kačerov – CO kryt

Bližší informace naleznete v přiloženém plakátku.

POHÁDKOVÉ VÁNOCE

tajemnik on Listopad 12th, 2014

Společná kandidátka

pro řádné volby do výkonného orgánu

Profesní odborové sekce Ekonomie

a Revizní komise Federace profesních odborů

Kandidátku pro řádné volby do Profesní odborové sekce podali:

Martin Kónya

Jiřina Kunštová

Roman Křápek

Radana Kacovská

Ludmila Kudrnová

Lenka Klačková

Kandidátku pro řádné volby do Revizní komise

Federace profesních odborů podal:

Peter Jaďuď Ing.

Společná kandidátka do výkonného orgánu Profesní odborové sekce Ekonomie a Revizní komise FPO

tajemnik on Listopad 4th, 2014

Společná kandidátka

pro řádné volby do výkonného orgánu

Profesní odborové sekce Hasiči

a Revizní komise Federace profesních odborů

 

Kandidátku pro řádné volby do Profesní odborové sekce podali:

Petr Kopřiva

Petr Růžička

Bc. Daniel Pavlovič DiS.

Jiří Pavlata

Rostislav Veselý

Oldřich Martínek

Jiří Fait

Richard Janda

Pavel Jinoch

Lukáš Zapletal

René Horelica

Kandidátku pro řádné volby do Revizní komise

Federace profesních odborů podal:

Martin Křížek DiS.

Společná kandidátka do výkonného orgánu Profesní odborové sekce Hasiči a Revizní komise FPO

tajemnik on Listopad 4th, 2014

Profesní odborová sekce

Dopravní systém metro, Ochranný systém metro

za finanční podpory Federace profesních odborů

si pro členy FPO připravila

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO PLZNĚ

Akce se koná dne 21.11.2014

Poplatky: 50,- Kč – člen FPO, 50,- Kč – rodinný příslušník člena FPO a 200,- Kč ostatní v případě volných míst.

Bližší informace naleznete v přiloženém plakátku

Akce sekce DSM, OSM

tajemnik on Říjen 29th, 2014

Společná kandidátka

 pro řádné volby do výkonného orgánu

Profesní odborové sekce Siemens MMS

Kandidátku pro řádné volby do Profesní odborové sekce podali: 


Dvořák Martin

Moučka Vladimír

Drahoš Bohumil

 

Společná kandidátka do výkonného orgánu Profesní odborové sekce Siemens MMS

Řádné volby do výkonného orgánu Profesní odborové sekce Škoda Transportation

a Revizní komise Federace profesních odborů proběhly ve dnech

20. října až 24. října 2014.

V řádných volbách byli zvoleni do výkonného orgánu POS Škoda Transportation tito kandidáti:

Luboš Haberland

Milan Pýcha

Pavel Kotrč

a do Revizní komise Federace profesních odborů byl zvolen pan:

Petr Klaus